ETKİNLİKLER

5-8 Nisan 2018 - 9. Alaçatı Ot Festivali
Festival kapsamında düzenlenen otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere kadar birçok etkinlik düzenlenmektedir. Birbirinden değerli akademisyenlerin, aşçıların ve bloggerların söyleşileri ve atölyeleriyle dolu dolu geçen festivalin korteji renkli görüntülere sahne olmakta, korteje yüzlerce kişi eşlik etmektedir. Festivalin son gününde, Alaçatı Amfi Tiyatro'da, en çok ot toplama ve en güzel ot yemeği yarışmaları düzenlenmektedir.
Tüm Etkinler

Milli Eğitim Alım Satım Komisyonu Üyeleri
Banu AYHAN 
Nurcan ALBAYRAK (yedek)
 
Vergi Müdürlüğü İlçe Kıymet Takdir Komisyonu Üyeleri
Abdullah AKÜZÜM 
Celil ALTAN  
Aybars YILDIRIM (yedek)
Nurcan ALBAYRAK (yedek)
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90. maddesine Göre Oluşturulacak Komisyon Üyeleri
Asuman SAĞIROĞLU 
Celil ALTAN (yedek)
 
Çeşme-Alaçatı Turizm Altyapı Hizmet Birliği Üyeleri
Asil Üyeler

Aybars YILDIRIM
Güneş BARBAROS
Hızır Şerif GÜN
Nurcan ALBAYRAK
Şakir KARADEDE
Veli YÜCE

Yedek Üyeler
Abdullah AKÜZÜM
Banu AYHAN
Güneş BARBAROS

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Üyeleri
Güneş BARBAROS 
Hızır Şerif GÜN 
Şakir KARADEDE (yedek)
Veli YÜCE (yedek)
 
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Üyeleri
Nurcan ALBAYRAK 
Banu AYHAN (yedek)
 
Türkiye Belediyeler Birliği Üyeleri
Banu AYHAN 
Nurcan ALBAYRAK
Hızır Şerif GÜN (yedek)
 
Yarımada Belediyeler Birliği Üyeleri:
Güneş BARBAROS 
Veli YÜCE
Aybars YILDIRIM (yedek)
Şakir KARADEDE (yedek)
 
Tüketici Hakem Heyeti Üyeleri
Şakir KARADEDE 
Hızır Şerif GÜN (yedek)
 
Ege Belediyeler Birliği Üyeleri
Şakir KARADEDE 
Celil ALTAN (yedek)