ÇEŞME BELEDİYESİ "BELEDİYE MECLİSİ" DUYURUSU

T.C.
ÇEŞME BELEDİYESİ
Başkanlık

Belediyemiz Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve bir karara bağlamak
üzere 1 Şubat 2019 Cuma günü saat 18:00’de Belediye Meclis Salonunda olağan olarak
toplanacaktır.

İlan olunur. 28.01.2019

GÜNDEM


1-Açılış,
2-Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesine göre bir önceki Birleşimde
alınan Kararlara ilişkin tutanakta maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi,
3-İlçemiz Ilıca Mahallesi 5734, 5716 ve 5715 parsellere ilişkin 1/1 000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Değişikliği teklifi konusunun görüşülmesi,
4-İlçemiz Reisdere Mahallesi 7037 ada 1 parsele ilişkin 1/1 000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği teklifi konusunun görüşülmesi,
5-Dilek ve Temenniler,
6-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi,
7-Kapanış.